Samordningsförbundet i Södertälje finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att förhindra eller förkorta
sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Vi är en brobyggare
mellan våra huvudmän: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. 

Lediga tjänster: Metodutvecklare halvtid
Kommunikatör MIA halvtid

Läs mer i annonserna! 

Frukostmöten

Datum för våren är klara! Läs mer

Nytt hjälpmedel
för att hitta insatser

Du som är handläggare - här kan du söka dig fram till vilka insatser som finns i Södertälje.
Klicka på bilden - du kan också läsa mer om katalogen här. 

Nytt projekt: SamSpråk!

SamSpråk ska ge personer som har svårigheter med svenska språket stöd för att kunna komma ut i arbetslivet. 
Läs mer

MIA Södertälje...

Det länsgemensamma projektet MIA - Mobilisering inför arbete pågår 2017-2020 och riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Förbundet driver delprojektet MIA Södertälje.
MIA finansieras av Europeiska 
socialfonden
, ESF. 

... och mycket mer!

Läs om våra övriga insatser, bl.a. Rehabarenan på Torekällberget, här. 

Senaste nytt

Insatsen startar 1 januari och syftar till att nå unga med beroendeproblematik.

Läs hela inlägget »
2017-11-27
Sjukskrivnings- och rehabiliterings-processen: ny lägesrapport klar
2017-11-18
Oväntat resultat av kartläggning

Bättre sjukskrivnings-
och rehabiliteringsprocess

I mars 2017 startade på förbundets initiativ en satsning för att genom bättre samverkan mellan myndig-heterna förbättra processen. Läs mer