Samordningsförbundet i Södertälje finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att förhindra eller förkorta
sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Vi är en brobyggare
mellan våra huvudmän: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. 

Frukostmöten

Nästa frukostmöte: 11/4.
Temat är inte klart ännu - inbjudan kommer inom kort. Boka in datumet så länge! 

Nytt hjälpmedel
för att hitta insatser

Du som är handläggare - här kan du söka dig fram till vilka insatser inom rehabiliteringsområdet som finns i Södertälje och som kan passa personer som behöver stöd.

Klicka på bilden - du kan också läsa mer om katalogen här. 

Alternativ till sjukskrivning

Förbundets fortsätter i år satsningen på att genom lokal samverkan mellan myndigheterna hitta andra lösningar än sjukskrivning. Läs mer.

MIA Södertälje...

Det länsgemensamma projektet MIA - Mobilisering inför arbete pågår 2017-2020 och riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Förbundet driver delprojektet MIA Södertälje.
MIA delfinansieras av Europeiska 
socialfonden
, ESF. 

... och mycket mer!

Läs om våra övriga insatser, bl.a. Rehabarenan på Torekällberget, här. 

Senaste nyhetsbrevet

Senaste nytt

Tågrenovering och bageri hör de till nya verksamheter som tillkommit inom ramen för förbundets engagemang i Rehabarenan på Torekällberget. 

Läs hela inlägget »
2018-01-30
Kvalitetsenkät ger förbundets insatser gott betyg
2018-01-29
Samarbete med Kompis Sverige utvecklas inom SamSpråk

IPS-projektet 2018 igång

Projektet startade 1 /1. Det riktar sig till unga vuxna med beroendeproblematik med behov av arbetsrehabilitering för att komma ut i arbetslivet. Läs mer.