Samordningsförbundet i Södertälje finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att förhindra eller förkorta
sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Vi är en brobyggare
mellan våra huvudmän: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. 

Nytt hjälpmedel
för att hitta insatser

Du som är handläggare - här kan du söka dig fram till vilka insatser inom rehabiliteringsområdet som finns i Södertälje och som kan passa personer som behöver stöd. Klicka på bilden - du kan också läsa mer om katalogen här. 

Läs om förbundets insatser!

Information om dem alla finns här

Alternativ till sjukskrivning

Förbundets fortsätter i år satsningen på att genom lokal samverkan mellan myndigheterna hitta andra lösningar än sjukskrivning. Läs mer.

MIA Södertälje

Det länsgemensamma projektet MIA - Mobilisering inför arbete pågår 2017-2020 och riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Förbundet driver delprojektet MIA Södertälje.
MIA delfinansieras av Europeiska 
socialfonden
, ESF.