Frukostmöten m.m.

Förbundet möjliggör kompetensutveckling där medarbetare från olika myndgheter kan mötas. Våra regelbundna frukostmöten är mycket populära. De hålls mellan kl. 08.00 och 10.00 i Stadshuset i Södertälje och förbundet bjuder på frukost. Du anmäler dig via formuläret nedan eller mejlar Emma Gabriel

Nästa frukostmöte:
30 augusti

Annika Brar, habiliteringsläkare vid Stockholms läns landsting, föreläser på temat Vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - svårigheter och möjligheter.

Övriga frukostmöten i höst:
10 oktober, 4 december. 

Vi återkommer med information!

Några av våra senaste teman

 • Interaktiv föreläsning på temat diskriminering med Katarina Olsson, jämställdhets- och organisations-konsult
• Hur vi arbetar och samverkar inom området mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer
• Hur påverkar traumatisering flyktingars möjligheter att integreras?
• Arbetsintegrerande sociala företag - hur de skapar nya arbetstillfällen och leder till jobb.

Anmälan till frukostmöten
och andra arrangemang

Ange datum för vilket arrangemang du vill gå på. Om du är allergisk mot något eller inte tål gluten eller laktos, skriv det i meddelandet! 

Öka dina kunskaper i angelägna ämnen tillsammans med andra! Vi bjuder på kaffe, frukt och en macka. Välkommen till våra frukostmöten!

Suicidföreläsning 24/10

En heldagsföreläsning med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP, vid Karolinska Institutet, inom ramen för Aktion livräddning – hur kan vi förhindra självmord? Boka in datumet, mer information kommer!

Föredrag om utmattning
- ta del av bildspelet!

Selene Cortez föreläste, den 14 november 2017.