Alternativ till sjukskrivning

En strukturell insats som utvecklar den lokala samverkan kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

En smidig myndighetssamverkan kring sjukskrivna, med gemensamma arbetssätt, ökar möjligheterna att korta vägen tillbaka till arbete. Här spelar vården en nyckelroll, och ett viktigt inslag i insatsen är därför att öka vårdens delaktighet i rehabiliteringsprocessen. Insatsen gör det möjligt att utveckla gemensamma arbetssätt som sedan kan spridas. 

Aktuellt

Alternativ till sjukskrivning har fått en särskild sida under de interna sidorna. Där finns lägesrapporter, mallar och andra dokument som alla som är involverade i insatsen behöver ha tillgång till. Du når sidan här

Ansvarig hos förbundet

Förbundets utvecklingsledare Micaela Magnusson koordinerar insatsen.
070-363 85 30

Korta fakta

♦ Insatsen startade 1 mars 2017. 

♦ Detta är en strukturell insats som inte primärt är avsett att ge stöd åt ett fördefinierat antal deltagare. 

Metodutvecklare

Två personer delar på halvtidstjänsten som metodutvecklare i insatsen:
Charlotte Fagerstedt från kommunen Ylva Hilmertz från Försäkringskassan