SamSpråk

Riktar sig till kvinnor inskrivna hos Arbetsförmedlingen
som behöver språkutvecklande insatser.

Till målgruppen hör bl.a.  långtidsarbetslösa. Kvinnor med låg utbildning är prioriterade. Projektet ska utarbeta en modell för att förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunens vuxenutbildning, som vill pröva nya pedagogiska grepp för att effektivisera språkinlärningen. Det ska finnas en tydlig koppling till respektive persons yrke, önskemål och behov. 

SamSpråk innehåller även kompletterande aktiviteter för att främja integrationen, utifrån fysisk, psykisk och social hälsa.

Dessa anordnas i samarbete med bl.a. Kompis Sverige, ideella organisationer, landstinget, studieförbund och olika folkhögskolor. 

Aktuellt

Av de första 30 deltagarna, som kom in mellan oktober 2017 och januari 2018, har merparten börjat arbeta, studerar eller väntar på få att börja studera.

- Ett mycket gott resutat, inte minst för att det gått så snabbt, säger förbundschef Kjell Sjundemark. 

Samverkanspartners

Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun, vuxenutbildningen. 

Projektledare

Birgitta Paulander
08-523 017 30 

Korta fakta

♦ Projektet startade 14 augusti 2017 och pågår till 14 augusti 2020. 

♦ 100 personer per år ska delta.
Av dessa ska 70 procent arbeta eller studera senast 6 månader efter att de avslutat sitt deltagande. 

♦ Ett viktigt mål är också att hitta nya sätt att arbeta med språkutveckling,
i syfte att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier. För-bättrad hälsa är också ett av målen.