Kansli

Kansliet arbetar med strategiska frågor, samordning och processtöd, sköter ekonomi och administration samt följer upp verksamheten. För andra uppgifter, som t.ex. utvärdering och information, köper förbundet tjänster efter behov. 

Många möten hålls i kansliets trivsamma lokaler på Ängsgatan 1 A, som ligger på gångavstånd från stationen. 
För mer information och karta, se här
 

Arbetet leds av förbundschef Kjell Sjundemark, som ansvarar för att styrelsens beslut verkställs och före-träder förbundet på tjänstemannanivå.
070-363 85 00

 

Förbundets utvecklingsledare Micaela Magnusson koordinerar och stödjer insatserna, följer upp dem och förbereder nya. 
070-363 85 30

 

Förutom att sköta ekonomin tar vår ekonomiassistent Emma Gabriel emot anmälningar till förbundets frukost-möten, föreläsningar m.m.
070-363 89 83