Samverkan

Förutom samverkan mellan förbundets medlemsmyndigheter samarbetar förbundet med såväl lokala partners inom närings- och föreningslivet som andra samordningsförbund - såväl regionalt som nationellt.

Vår satsning för att utveckla socialt företagande i Södertälje är en del i detta, då de sociala företagen innebär en möjlighet att erbjuda deltagare i olika insatser arbetsträningsplatser.

Europeiska socialfonden, ESF, är en viktig partner. 2017-2020 deltar förbundet i det
länsgemensamma projektet MIA, som delfinansieras av ESF. Läs mer.

Lokal samverkan

För att underlätta för deltagarna i våra insatser att komma ut på arbets-marknaden eller närma sig den samverkar vi med olika partners utanför myndighetsvärlden. Dit hör bl.a. Coompanion, lokala företag och föreningar. Vår förhoppning är att kunna utveckla nya samarbeten. 

Samverkan i länet

Vi har ett nära samarbete med övriga
samordningsförbund i länet:
Huddinge Botkyrka Salem • Sollentuna - Upplands Väsby Sigtuna • Stockholms stad • Södra Roslagen • VärNa (Värmdö Nacka) • Östra Södertörn (Haninge Nynäshamn Tyresö). 

Nationell samverkan

Föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, är en intresseorganisation som samlar 
flertalet förbund i landet, däribland Samordningsförbundet i Södertälje.