» Startsida
» Om förbundet
» Nyheter, press
» Insatser
– Eko-odlarna i Telje
– GPS
– Kafé Lindblom
– Socialt företagande
– Ung i Tälje
– Avslutade insatser
– ADHD-projektet
– Arbete och Mening
– Avanti
– Caféprojektet
– Din Rehabilitering
– FIA
– Från frö till tallrik
– JobbDirekt
– KOM/KOM AN
– Läs- och skrivmöjligheter
– SAMMY
– Samta
– Slussen till arbete
– Språkcentrum
– Spången
– SpårEtt
– STINA
– Step 4 Life
– Stöd i studier
– SYL
– URBAN
– YES!
» ESF-projekt
» Frukostmöten m.m.
» Kontakt
» Dokumentarkiv
» Sök
ADHD-projektet

Målgruppen för ADHD-projektet är personer i åldern 18 - 64 år med nydiagnosticerad ADHD. I denna grupp finns många som behöver stöd inom olika livsområden för att kunna skaffa och behålla ett arbete och leva ett vanligt vardagsliv. Med ett samordnat stöd stöd efter diagnosen skulle många kunna klara detta på ett betydligt bättre sätt än tidigare. 

Projektet kom igång den 1 april 2013 och avslutades från förbundets sida i mars 2016. Det fortsätter dock året ut med finansiering från två av huvudmännen och implementeras därefter. 

Resultat
ADHD-projektet har involverat samtliga förbundets medlemsmyndigheter. Även brukarorganisationer har medverkat. Projektet har väckt stor uppmärksamhet inte minst på nationell nivå, där Socialstyrelsen uttryckt ett stort intresse.
Slutrapport dec 2016.pdf
Utvärdering ADHD-projektet.pdf

Mer information
 Faktablad ADHD-projektet 2016.pdf
 Årsrapport 2015.pdf

Mari Janulf.

Projektledare
Mari Janulf
Tel. 08-550 248 19

Samverkanspartners
Södertälje kommun, Psykiatricenrum Södertälje, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Uppdaterat 2017-01-15
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet i Södertälje • Ängsgatan 1 A, 151 34 Södertälje
Provided by Webforum