» Startsida
» Om förbundet
» Nyheter, press
» Aktuella insatser
– ADHD-projektet
– Eko-odlarna i Telje
– GPS
– Socialt företagande
– SYL
– Ung i Tälje
» Avslutade insatser
» ESF-projekt
» Frukostmöten m.m.
» Dokumentarkiv
» Kontakt
» Sök
ADHD-projektet

Målgruppen för ADHD-projektet är personer i åldern 18 - 64 år med nydiagnosticerad ADHD. I denna grupp finns många som behöver stöd inom olika livsområden för att kunna skaffa och behålla ett arbete och leva ett vanligt vardagsliv. Med ett samordnat stöd stöd efter diagnosen skulle många kunna klara detta på ett betydligt bättre sätt än tidigare. 

Projektet kom igång den 1 april 2013 och avslutades från förbundets sida i mars 2016. Det fortsätter dock året ut med finansiering från två av huvudmännen.

ADHD-projektet har involverat samtliga förbundets medlemsmyndigheter. Även brukarorganisationer har medverkat. Projektet har väckt stor uppmärksamhet inte minst på nationell nivå, där Socialstyrelsen uttryckt ett stort intresse.

Samverkanspartners är Södertälje kommun, Psykiatricenrum Södertälje, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 Faktablad ADHD-projektet.pdf       
 Årsrapport 2015.pdf

Mari Janulf.

Projektledare
Mari Janulf
Tel. 08-550 248 19
Uppdaterat 2016-04-28
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet i Södertälje • Ängsgatan 1 A, 151 34 Södertälje
Provided by Webforum