Samordningsförbundet i Södertälje finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att förhindra eller förkorta
sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Vi är en brobyggare
mellan våra huvudmän: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. 

Sökverktyg för att hitta insatser i välfärden

Du som är handläggare - här kan du söka dig fram till vilka insatser inom rehabiliteringsområdet som finns i Södertälje och som kan passa personer som behöver stöd.
 

Alternativ till sjukskrivning

Förbundets fortsätter i år satsningen på att genom lokal samverkan mellan myndigheterna hitta andra lösningar än sjukskrivning. Läs mer.

MIA Södertälje

Det länsgemensamma projektet MIA - Mobilisering inför arbete pågår 2017-2020 och riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Förbundet driver delprojektet MIA Södertälje.
MIA delfinansieras av Europeiska 
socialfonden
, ESF. 
Läs 1-årsrapporten här

Mer om våra insatser

Förbundets insatser presenteras här

Nästa frukostmöte 4/12

Förbundets insatser som t.ex. MIA, Samspråk, Alis och Insatskatalogen. Ladda ner inbjudan här

Senaste nyhetsbrevet

Nyheter