Samordningsförbundet i Södertälje finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att förhindra eller förkorta
sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Vi är en brobyggare
mellan våra huvudmän: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. 

Nytt hjälpmedel
för att hitta insatser

Du som är handläggare - här kan du söka dig fram till vilka insatser inom rehabiliteringsområdet som finns i Södertälje och som kan passa personer som behöver stöd.

Klicka på bilden så kommer du till katalogen. Du kan också läsa mer om hur den fungerar här. 

Alternativ till sjukskrivning

Förbundets fortsätter i år satsningen på att genom lokal samverkan mellan myndigheterna hitta andra lösningar än sjukskrivning. Läs mer.

MIA Södertälje

Det länsgemensamma projektet MIA - Mobilisering inför arbete pågår 2017-2020 och riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Förbundet driver delprojektet MIA Södertälje.
MIA delfinansieras av Europeiska 
socialfonden
, ESF. 

Mer om våra insatser

Förbundets insatser presenteras här

Nästa frukostmöte 10/10

Om civilsamhällets viktiga roll. Läs inbjudan här och varmt välkommen!

Senaste nyhetsbrevet

Nyheter