Förbättrad sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Arbete pågår för att förbättra den lokala samverkan kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och vården samarbetar utifrån behov som identifierats, och arbetet kan komma att leda vidare till insatser som förbundet driver eller delfinansierar.
– Mycket kan göras för att förbättra kedjan, säger förbundschef Kjell Sjundemark. Idag är det brister på alla håll och kanter och människor hamnar i kläm.