Projektet SamSpråk har de första grupperna igång

De första deltagarna har nu tagits emot. Målgruppen är i första hand lågutbil-dade långtidsarbetslösa kvinnor.

Vuxenutbildningen vill pröva nya pedagogiska grepp i projektet, som är knutet till Svenska för invandrare, SFI, och bygger på en effektivare samverkan med Arbetsför-medlingen och kommunens enhet för för-sörjningsstöd. Deltar gör även hälsopeda-goger, Kompis Sverige m.fl.
 
– Projektet ger möjlighet att pröva nya komponenter och samarbeten som gör att deltagarna hamnar utanför skolans värld och får kontakter ute i samhället, säger förbundschef Kjell Sjundemark.