Oväntat resultat av kartläggning

Den kartläggning som förbundet låtit göra av unga med aktivitetsersättning visar att de flesta har någon form av sysselsättning som leder framåt. 

Totalt 454 personer mellan 18 och 29 år har kartlagts inom ramen för projektet Uppsökare, som delfinansieras av Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor, MUCF. Resultatet visar fördelningen mellan olika typer av aktiviteter:

Förlängd skolgång: 110
Daglig verksamhet, LSS: 119
Arbetsträning/studier/arbete: 33
Arbetsförmedlingens program: 10
Medicinsk rehabilitering: 88
Aktiviteter i annan form, social träning: 62
Oklar sysselsättning (pågående projekt): 32

- Vi trodde nog att de flesta var helt utan sysselsättning, men så visade det sig alltså inte vara, säger förbundschef Kjell Sjundemark och fortsätter:

- Kartläggningen underlättar för Försäkringskassan och kommunen att hitta lämpliga insatser som kan leda vidare till arbete för de personer där detta är möjligt, i samverkan med andra myndigheter.