Sjukskrivnings- och rehabiliterings-processen: ny lägesrapport klar

Förbundet vill bidra till en förbättrad sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Med detta syfte kom en process igång i mars 2017 och nu finns en aktuell lägesrapport tillgänglig. Läs den här. Just nu slutförs rekryteringen av en medarbetare som ska jobba vidare på halvtid med processen.