Nytt projekt startar 2018: IPS

Insatsen startar 1 januari och syftar till att nå unga med beroendeproblematik.

Genom insatsen, som kallas IPS och bygger på metoden med samma namn: Individual Placement and Support, ska de få möjlighet att praktisera eller arbetsträna.

– De flesta projekt säger nej till unga med drogberoende. På så vis är vår nya insats speciell, men den bygger på en metod som visat sig vara framgångsrik, säger förbunds-chef Kjell Sjundemark.