Samarbete med Kompis Sverige utvecklas inom SamSpråk

Redan nu har 37 deltagare i Samspråk matchats med en svensk "kompis". 

Samarbetet med Kompis Sverige är ett led i att öka deltagarnas kontaktnät i det svenska samhället. SamSpråk, som startade augusti 2017, riktar sig till personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen som behöver språkutvecklande insatser. Läs mer