Kvalitetsenkät ger förbundets insatser gott betyg

91 procent av de 41 deltagare som svarat (50 tillfrågades) anser att de ”alltid”, ”för det mesta” eller ”ofta” får ett stöd som är till stor nytta för dem.

85 procent anser att stödet ”alltid” eller ”för det mesta” får ta den tid som behövs. 

– Ett mycket bra resultat så långt, säger förbundschef Kjell Sjundemark om höstens kvalitetsenkät, som nu håller på att sammanställas. Den har gjorts med ett enkätverktyg från Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, och kommer att presenteras närmare i verksamhetsberättelsen för 2017.