Rehabarenan på Torekällberget får nya verksamheter

Tågrenovering och bageri hör de till nya verksamheter som tillkommit inom ramen för förbundets engagemang i Rehabarenan på Torekällberget. 

Förbundet finansierar under 2018 fyra inriktningar som vardera har plats för 5-7 deltagare: Kafé Lindblom och Bellevue, Rekvisita- och områdesskötsel samt Tåg-renovering. Den sistnämnda, där deltagarna arbetar med ett äldre tåg som kommer att finnas permanent på Torekällberget, har tillkommit i syfte att ge yrkeskunskaper i metallarbete. Kafé Lindblom har utökats med bageriverksamhet. 
 
Ett resursteam bestående av handledare och samordnare ansvarar för effektiva flöden, träning och rehabilitering.