Frukostmöten m.m.

Förbundet möjliggör kompetensutveckling där medarbetare från olika myndgheter kan mötas. Våra regelbundna frukostmöten är mycket populära. De hålls mellan kl. 08.00 och 10.00 i Stadshuset i Södertälje och förbundet bjuder på frukost. Du anmäler dig via formuläret nedan eller mejlar Micaela Magnusson.

Nästa frukostmöte:
4 december

Höstens sista frukostmöte blir ett adventsmingel med information från förbundets finansierade insatser.
OBS! Ny Lokal! S:ta Ragnhildsgården
 

Några av våra senaste teman

• Föreläsning av Annika Brar på temat Vuxen med neuropsykatrisk funktionsnedsättning - svårigheter och möjligheter. Power Point finns här
• Interaktiv föreläsning på temat diskriminering med Katarina Olsson, jämställdhets- och organisations-konsult
• Hur vi arbetar och samverkar inom området mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer
• Hur påverkar traumatisering flyktingars möjligheter att integreras?
• Arbetsintegrerande sociala företag - hur de skapar nya arbetstillfällen och leder till jobb.

Anmälan till frukostmöten
och andra arrangemang

Ange datum för vilket arrangemang du vill gå på. Om du är allergisk mot något eller inte tål gluten eller laktos, skriv det i meddelandet!  Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter här

Öka dina kunskaper i angelägna ämnen tillsammans med andra! Vi bjuder på kaffe, frukt och en macka. Välkommen till våra frukostmöten!

Suicidföreläsning 24/10

En heldagsföreläsning med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP, vid Karolinska Institutet, inom ramen för Aktion livräddning – hur kan vi förhindra självmord? Inbjudan har gått ut till berörda. 

Föredrag om utmattning
- ta del av bildspelet!

Selene Cortez föreläste, den 14 november 2017.