Insatser

Förbundets insatser är inriktade på att genom effektiv samverkan minska den tid som deltagarna annars skulle stå utanför arbetsmarknaden och vi arbetar utifrån tydligt satta mål. Nya samverkansformer prioriteras och de lokala behoven styr. 

Några nyckelord som kännetecknar våra insatser:
Helhetssyn • Ömsesidig respekt • Kontinuitet • Nytänkande • Flexibilitet


Har du som handläggare idéer till nya samverkansinsatser? Kontakta förbundschef Kjell Sjundemark
 

Personuppgifter behandlas på ett säkert sätt  hos oss. Läs mer här:

MIA Södertälje

Förbundet deltar i det länsgemensamma projektet MIA, Mobilisering inför arbete, som medfinansieras av Europeiska social-fonden, ESF. 530 personer i Södertälje deltar under projektåren 2017-2020. 
Läs mer om MIA Södertälje här. 

Socialt företagande

I samverkan med Coompanion gör förbundet också en större satsning på socialt företagande. Läs mer.

SamSpråk

Ett projekt inriktat på språkutveckling, med bl.a. kvinnor i etableringsfasen som målgrupp. Läs mer.

Rehabarenan
på Torekällberget

Samordnad rehabilitering och arbetsträning, liksom språkträning, erbjuds deltagarna i denna insats, bl.a. på Lindbloms kafé. 2018 har projektet utökats med bageri och tågrenovering. Läs mer.

Nya projekt: Alis och IPS

Alis: Syftet är att ge tidigt stöd till unga vuxna. Läs merIPS-projektet 2018: Riktar sig till unga vuxna med beroendeproblematik. Läs mer.

Alternativ till sjukskrivning

Ett projekt som syftar till att förbättra den lokala samverkan kring sjukskrivningsprocessen. Läs mer.

Projektet Uppsökare avslutat - gav ny kunskap

Projektet hade fokus på unga i åldern 18-29 år med aktivitetsersättning som varken arbetar eller studerar. Det gav nya kunskaper om målgruppen som kan ligga till grund för framtida insatser.  MUCF,  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, finansierade merparten av projektet. 

Sök efter insatser
i hela Södertälje!

En katalog över rehabiliteringsinsatser
växer nu fram, avsedd som ett hjälp-medel för handläggare. Genom att ange vissa grunduppgifter kring en aktuell person, plus välja Södertälje i kommun-listan, går det att söka sig fram till lämpliga insatser. Klicka på bilden - den går direkt till sökfunktionen! Saknar du någon insats? Kontakta Elisabeth Afram-Söderström, som också kan presentera katalogen för enheter/
arbetslag.