Alis

Riktar sig till unga vuxna med svårigheter, som behöver stöd tidigt i vuxenlivet.

Alis arbetar med uppsökande verksamhet för att nå de unga i målgruppen som går ut gymnasiet och riskerar svårigheter på arbetsmarknaden. Förutom vägledning och stöd utifrån de ungas egna önskemål kan projektet erbjuda platser hos en arbetskonsulent som arbetar utifrån IPS, Individual Placement and Support. IPS är en metod för arbetsrehabilitering utformad för personer med psykisk ohälsa. 

Alis syftar på det latinska ordspråket Alis volat propriis, på svenska Hon flyger med egna vingar.

Deltagarna kommer till projektet via Försäkringskassans handläggare för aktivitetsersättning, Arbetsförmedlingens handläggare för unga eller via gymnasie-skolornas elevhälsa. Intresseanmälan lämnas till Karin Karlberg

Aktuellt

Projektet är igång! Under 2018 kommer personer födda 1999 att kunna påbörja sitt deltagande, 2019 personer födda 2000 och 2020 personer födda 2001. 

Samverkanspartners

Södertälje kommun, Försäkrings-kassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting. 
Projektägare är kommunens enhet Socialpsykiatrin Unga Vuxna. 

Projektledare och mentor

Karin Karlberg
08-523 044 01 eller 072-214 93 29

Korta fakta

♦ Projektet startade i april 2018.  

♦ Under 2018 kommer 50 deltagare att tas emot, av vilka 20 erbjuds stöd genom metoden Individual Placement and Support, IPS. 

♦ Utbildningsinsatser om neuropsykiatriska funktionshinder ingår som en del av projektet, riktade till medarbetare på myndigheterna.