Alternativ till sjukskrivning

En strukturell insats som utvecklar den lokala samverkan kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

En smidig myndighetssamverkan kring sjukskrivna, med gemensamma arbetssätt, ökar möjligheterna att korta vägen tillbaka till arbete. Här spelar vården en nyckelroll, och ett viktigt inslag i insatsen är därför att öka vårdens delaktighet i rehabiliteringsprocessen. Insatsen gör det möjligt att utveckla gemensamma arbetssätt som sedan kan spridas. 

Alternativ till sjukskrivning är en insats som samlar medarbetare från många olika håll. För att underlätta för dem att samverka har vi samlat dokument och information som alla behöver tillgång till på en särskild sida som du når här

Aktuellt

Insatsen har fått förstärkning, då Ylva Hilmertz började som metodutvecklare på halvtid den 20 augusti. 

ylva.hilmertz@sfris.se
070-363 01 81

Ansvarig hos förbundet

Förbundets utvecklingsledare Micaela Magnusson koordinerar insatsen.
070-363 85 30

Korta fakta

♦ Insatsen startade 1 mars 2017. 

♦ Detta är en strukturell insats som inte primärt är avsett att ge stöd åt ett fördefinierat antal deltagare. 

Metodutvecklare

Ylva Hilmertz från Försäkringskassan arbetar halvtid som metodutvecklare i projektet.