MIA Södertälje

MIA – Mobilisering inför arbete riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden.

MIA Södertälje erbjuder individuellt anpassat stöd till personer som i dagsläget inte deltar i några arbetsmarknadsinsatser och vill ha stöd för att komma vidare till arbete eller studier – på kort eller lång sikt.  Utifrån en kartläggning av nuläget och personens mål och behov av stöd planeras stödinsatser, t.ex. arbetsträning hos ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats. Stöd för att komma igång med studier först kan också komma ifråga. 

MIA - Mobilisering inför arbete är ett länsgemensamt projekt som 
6 samordningsförbund i Stockholms län deltar i. Varje förbund driver ett delprojekt, varav MIA Södertälje är ett. 

MIA medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Läs mer om MIA
MIA-projektets hemsida.

Aktuellt

Är du intresserad av resultaten från MIAs första år, läs 1-årsrapporten här

Den 1 september efterträddes Lena Rogeland, som varit projektledare sedan starten, av Trygve Nylund. 

Den 2 maj flyttade MIA Södertälje in i centralt belägna lokaler på Nygatan
23 A. 

Samverkanspartners

Försäkringskassan, Arbetsförmed-lingen, landstinget och kommunen, övriga samordningsförbund i länet samt olika lokala samverkanspartners. 

Projektledare

Trygve Nylund
08-523 061 45, mobil 072-084 27 89

Korta fakta

♦ Projektet startade 1 april 2017 och pågår t.o.m. 2020. 

♦ MIA Södertälje kommer att ta emot 533 deltagare. 

♦ Målet är att 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier och 40 procent kan delta i Arbetsförmdlingens ordinarie arbetsmarknadsförberedande insatser efter deltagande i projektet. MIA ska också främja utvecklingen av social företagsamhet i Södertälje.