Rehabarenan

Rehabarenan på Torekällberget riktar sig till personer som behöver samordnad rehabilitering och arbetsträning.

Deltagarna har antingen stått utan arbete en längre tid eller inte haft möjlighet att
komma in på arbetsmarknaden. På Rehabarenan erbjuds arbetsträning utifrån fyra olika inriktningar: kafé, bageri, rekvisita- och områdesskötsel samt renovering av tågvagnar. De ger kunskaper i bl.a. metallarbete, matlagning, bakning, kassa, service, trädgårdsskötsel och rekvisitavård. Språkträning ingår som en viktig del.

På Torekällberget satsar man på ekologiskt, närproducerat och hemgjort. Vid säsong används frukt och grönsaker från egna odlingar.

Läs mer och se öppettider på Lindbloms kafés hemsida. Se också 
Torekällbergets hemsida

Aktuellt

2018 har insatsen utökats med två nya inriktningar: bageriverksamhet inom Lindbloms kafé samt tågrenovering - den sistnämnda inriktningen ger kunskaper i bl.a. metallarbete och kan öka möjligheterna att få industrijobb. 

Samverkanspartners

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun samverkar kring projektet. Projektägare är kommunens kultur- och fritidsför-
valtning. 

Samordnare

Tina Önnerstedt
076-724 44 40, 08, 08-523 065 06

Korta fakta

♦ Rehabarenan bygger på den tidigare insatsen Lindbloms kafé, som startade 1 april 2016. Sedan 1 april 2017 ingår verksamheten i Rehabarenan. 

♦ Minst 20 personer åt gången ska delta i Rehabarenan.

♦ Rehabarenan ska skapa en
arena för integration, rehabilitering
och arbetsträning, minska utanförskapet och förbättra deltagarnas hälsa.