SamSpråk

Riktar sig till, i första hand, kvinnor som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och behöver språkutvecklande insatser.

I projektet utarbetas en modell för att förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunens vuxenutbildning. Målet är att hitta nya sätt att arbeta med språkutveckling i anslutning till andra förberedelser inför arbetslivet, i syfte att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier. I projektet ingår även en utökad satsning på elevvården utifrån ett holistiskt hälsoperspektiv.

SamSpråk anordnar även kompletterande aktiviteter, i samarbete med andra aktörer som  Kompis Sverige och landstinget, för att främja integrationen och utifrån deltagarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa. 
 

Aktuellt

Av de första 30 deltagarna, som kom in mellan oktober 2017 och januari 2018, har merparten börjat arbeta, studerar eller väntar på få att börja studera.

- Ett mycket gott resutat, inte minst för att det gått så snabbt, säger förbundschef Kjell Sjundemark. 

Samverkanspartners

Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun, vuxenutbildningen. 

Projektledare

Birgitta Paulander
08-523 017 30 

Korta fakta

♦ Projektet startade 14 augusti 2017 och pågår till 14 augusti 2020. 

♦ 100 personer per år ska delta.
Av dessa ska 70 procent arbeta eller studera senast 6 månader efter att de avslutat sitt deltagande. 

♦ Ett viktigt mål är också att hitta nya sätt att arbeta med språkutveckling,
i syfte att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier. För-bättrad hälsa är också ett av målen.