Socialt företagande

Förbundet gör en större satsning på att främja utvecklingen av socialt företagande i Södertälje.

I satsningen ingår att erbjuda blivande arbetsintegrerande sociala företag stöd och utbildning. Sådana företag ger personer med särskilda svårigheter att finna arbete på den reguljära arbetsmarknaden nya möjligheter till egen försörjning, bl.a. personer med funktionsnedsättning. Förbundet har här ett samarbetsavtal med Coompanion om kostnadsfri affärsrådgivning, kurser, nätverksmöten  m.m.

Stödet till utvecklingen av socialt företagande sker bl.a. genom att förbundet finansierar en person från Coompanion, Eric Edung, som arbetar i Södertälje på onsdagar samt oftast även tisdag eller torsdag.  

Läs mer om Coompanion i Södertälje 
och prenumerera på nyhetsbrevet! 

 

Aktuellt

Fler entreprenörer behövs inom
detta viktiga område.
Är du en av dem? Hör av dig till Eric Edung! 

Ett arbete pågår för att stödja Södertälje kommun med att ta fram en policy för socialt företagande. 
 

Övrigt

På YouTube kan man se filmen En världsbra idé – om sociala företag.

Kontaktperson

Eric Edung
070-726 48 04
 

Korta fakta

♦ Förbundet startade sin satsning på sociala företag 2014. 

EKO-odlarna i Telje (Facebook-länk) är ett företag som har fått stöd av förbundet för att komma igång och nu bedriver en framgångsrik verksamhet.

♦ Ett arbetsintegrerande socialt företag kan ha olika juridisk form, men är ofta en ekonomisk förening där de anställda är medlemmar. Läs mer på Sofisams hemsida