Interna sidor

Förfrågningar om äldre eller kompletterande dokument besvaras av Kjell Sjundemark
Äldre protokoll kan du beställa från Kjell eller Micaela Magnusson

Möten styrelsen

16 mars, 20 april, 18 maj, 14 september, 19 oktober (planeringsdag), 16 november (budget). 

Möten beredningsgruppen

17 januari, 7 mars, 10 april, 9 maj,
23 augusti, 28 september, 19 okt fm, tills. med styrelsen), 1 november.

Alternativ till sjukskrivning

Projektet har fått en särskild undersida, du når den här

Insatser: mallar och dokument

Samtliga dokument är i Word, vilket innebär att du kan kopiera över dem till din dator och fylla i. 

Utvärderingar

Utvärderingarna finns på en särskild sida, som du når här