Interna sidor

Förfrågningar om äldre eller kompletterande dokument besvaras av Kjell Sjundemark
Äldre protokoll kan du beställa från Kjell eller Micaela Magnusson

Möten styrelsen

16 november (budget). 
2019: 9/1

Möten beredningsgruppen

1 november.

Alternativ till sjukskrivning

Projektet har fått en särskild undersida, du når den här

Insatser: mallar och dokument

Samtliga dokument är i Word, vilket innebär att du kan kopiera över dem till din dator och fylla i. 

Utvärderingar

Utvärderingarna finns på en särskild sida, som du når här