Om oss

Samordningsförbundet i Södertälje finansierar samordnade, arbetslivsinriktade  rehabiliteringsinsatser för att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bl.a. genom tidigt stöd och förebyggande insatser.  

Samverkan ger större möjligheter för myndigheterna att på ett verkningsfullt sätt använda samhällets resurser, skapa flexibla lösningar och få människor tillbaka till arbete. Samtidigt undviker man att människor hamnar i en gråzon mellan olika myndigheter, "ramlar mellan stolarna". 

Förbundet bildades 30 november 2005 och var ett av de första samordningsförbunden i landet. 

Våra medlemmar

Förbundet ägs och finansieras av fyra myndigheter. 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Stockholms läns landsting
Södertälje kommun

Senaste årsredovisningen

Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt.  Här kan du läsa mer: 

Finsam

Finsam står för finansiell samverkan mellan myndigheter. Det var ett riksdagsbeslut 2003 som gjorde sådan samverkan mörjig. Det innebar också att juridiskt självständiga samord-ordningförbund kunde bildas.
Läs mer om Finsam .