Samverkan

Förutom samverkan mellan förbundets medlemsmyndigheter samarbetar förbundet med såväl lokala partners inom närings- och föreningslivet som andra samordningsförbund - såväl regionalt som nationellt.

Vår satsning för att utveckla socialt företagande i Södertälje är en del i detta, då de sociala företagen innebär en möjlighet att erbjuda deltagare i olika insatser arbetsträningsplatser.

Europeiska socialfonden, ESF, är en viktig partner. 2017-2020 deltar förbundet i det
länsgemensamma projektet MIA, som delfinansieras av ESF. Läs mer.

Lokal samverkan

För att underlätta för deltagarna i våra insatser att komma ut på arbetsmarknaden eller närma sig den samverkar vi med olika partners utanför myndighetsvärlden. Dit hör bl.a. Coompanion, lokala företag och föreningar. Vår förhoppning är att kunna fortsätta detta arbete och utveckla nya samarbeten. 

Samverkan i länet

Vi har ett nära samarbete med övriga
samordningsförbund i länet:
Huddinge Botkyrka Salem • Sollentuna - Upplands Väsby Sigtuna • Stockholms stad • Södra Roslagen • VärNa (Värmdö Nacka) • Östra Södertörn (Haninge Nynäshamn Tyresö). 1 juni 2018 bildades ett förbund i Sundbyberg. 

Nationell samverkan

Föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, är en intresseorganisation som samlar 
flertalet förbund i landet, däribland Samordningsförbundet i Södertälje.