Styrelse

Förbundet leds av en styrelse som består av representanter för medlems-myndigheterna. Kommunen och landstinget utser ledamöter bland de förtroendevalda, utifrån rådande politiska mandatfördelning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan representeras av tjänstemän. Styrelsen ska underlätta samverkan mellan huvudmännen kring arbetslivsinriktad rehabilitering och beslutar vilka samverkansinsatser som förbundet ska finansiera.

Styrelsen sammanträder ca sju gånger per år. Ordföranden Anne-Marie Larsson
omgiven av vice ordf. Rose-Marie Jacobsson 
och förbundschef Kjell Sjundemark
i kansliets lokaler på Ängsgatan. 

Beredningsgruppen

En beredningsgrupp, med representanter för medlemsmyndigheterna, fungerar bl.a. som styrgrupp för insatserna och som stöd för förbundschefen.  Den ska också verka för att välfungerande insatser och arbetssätt kan fasas in i myndigheternas ordinarie verksamhet.

Beredningsgruppens ledamöter
Försäkringskassan: Susanne Landin och
Mathias Holmlund  • Arbetsförmed-lingen: Roland Gustafsson och Samar Assali • Södertälje kommun: Eva Pedersen-Wallin, Cecilia Ståhl och Helen Björnsdotter • Stockholms läns landsting: Malin Bonin.  

Ordförande

Ordinarie ledamöter

Anne-Marie Larsson (M), ordförande
Stockholms läns landsting
 08-523 037 16
Rose-Marie Jacobsson (S), vice ordf. Södertälje kommun
08-523 012 27 
Claes-Göran Nilsson Arbetsförmedlingen
010-486 75 45
Vakant
Försäkringskassan
 

Ersättare

Linda Älegård (S)
Stockholms läns landsting
070-965 51 66
Metin Hawsho (FP)
Södertälje kommun
070-325 52 10
Veronica Eriksson
Försäkringskassan
Tel. 010-116 28 19
Hanna Jakobsson,
Arbetsförmedlingen
010- 486 07 58